Κλείστε εισιτήρια στα ταμεία του θεάτρου, στο τηλέφωνο +30 2321 054 755 και στο viva.gr
Ωρες ταμείου: 11:00 -13:00 & 18:00 - 21:00