Θεατρικό/Κινηματογραφικό Εργαστήρι στην Κεντρική Σκηνή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Θεατρικό/Κινηματογραφικό Εργαστήρι δεν θα λειτουργήσει γι’ αυτή την Κυριακή 15 /12/2019
θα ορισθεί εκ νέου ημερομηνία και ώρα η οποία θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 16 /12/2019