Προσωπικό

Προσωπικό ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Γραμματεία: Ελένη Κουκούτση
Ταμείο – Διαχείριση – Λογιστής: Βέρρος Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγοι – φωτιστές: Μιχάλης Κουβόπουλος , Νίκος Παπαδόπουλος

Συνεργάτες
Ευαγγελία Δαμιανίδου
Κώστας Μαρτίν
Δέσποινα Βαφειάδου
Γιώργος Δασκαλάκης