Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Τσαλίκογλου Δημήτριος
Aντιπρόεδρος : Τερζής Βασίλειος

Μέλη
Θεοχάρης Μιχαήλ
Δρίγκα Χρυσούλα
Σπυρίδου Γιούλη
Τσιαπαρίδου Μαρία
Κοτσιρέα Μαρία
Ελευθεριάδου Σουμελά
Τσουκαλάς Αστέριος