Διεθνής Πανεπιστημιάδα – Δήλωση Συμμετοχής

ΘΕΜΑ: 15Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Δευτέρα 27 Μαΐου μέχρι Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ