ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Studio Εφήβων Τμ. κ. Βασιλικής Δαλίσκα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Studio Εφήβων

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών ανακοινώνει ότι το τμήμα της κ.Βασιλικής Δαλίσκα δεν θα λειτουργήσει
  για αύριο Σάββατο 26/10/2019