Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κινηματογραφικό Εργαστήρι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ Κινηματογραφικό Εργαστήρι 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών ανακοινώνει ότι λόγω των προγραμματισμένων παραγωγών του
αναστέλλει τη λειτουργία των τμημάτων του
Κινηματογραφικού Εργαστηρίου για  αυτή  τη

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου  2018

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 τα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.